Претварач дужине

...
...

Метриц

Километар
1
Метар
1000
Дециметре
10000
Центиметар
100000
Милиметар
1000000
Мицрометре
1000000000
Нанометар
1012
Ангстром
1013

Британски / амерички

Леагуе
0,21
Миле
0,62
Фурлонг
4,97
Ланац
49,71
Род
198,84
Двориште
1093,61
Фоот
3280,84
Линк
4970,97
Рука
9842,52
Инч
39370,08
Линија
393700,79
Мил
39370078,74
Thou
39370078,74

Наутички

Сеа Миле
0,54
Фатхом
546,81

Астрономски

Парсец
3,24×10-14
Светлосна година
1,06×10-13
Астрономска јединица
6,68×10-9
Лигхт Минуте
5,56×10-8
Лигхт Сецонд
3,34×10-6
Кликом на вредност података са десне стране аутоматски ће се копирати подаци.